Integraal Kind Centrum

De Kroosduiker ontwikkelt zich tot een integraal kind centrum (IKC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor verschillende diensten. Denkt u daarbij aan zaken als voorschoolse opvang, naschoolse opvang, met ingang van het schooljaar 2017-2018 peuterspelen en wellicht in de toekomst ook kinderdagopvang. Ook een dienst als logopedie tot de mogelijkheid.

De school werkt nauw samen met FreeKids. Dit is een organisatie die buitenschoolse opvang en peuterspelen aanbiedt voor onze school. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij werken als school nauw met hen samen, om een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.

Maar wat is dat eigenlijk: een IKC?

Visie
Een IKC is bedoeld voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het IKC is de gehele dag open en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang aan. Belangrijk kenmerk is dat hier wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. OBS de Kroosduiker en Freekids worden dus als het ware één organisatie.

Onderwijs en kinderopvang
Wij, OBS de Kroosduiker en Freekids, vinden het belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van uw kind te ondersteunen.

Naast onderwijs en opvang bieden we ook brede schoolactiviteiten aan in het Breed KindCentrum. Doordat we onderwijs, opvang en brede schoolactiviteiten in ons BKC aanbieden, hopen we de kinderen een stukje rust te geven in hun dagprogramma. En denken we dat het voor u als ouder eenvoudiger is om de zorg van uw kind en uw werk overdag te combineren.

Wij hebben ter verduidelijking een video op deze pagina geplaatst met de uitleg over kindcentra. In de video praten ze over een kindcentrum, wij noemen ons kindcentrum een Breed KindCentrum.

http://www.youtube.com/watch?v=4poCJTv7RCA

Mocht u vragen hebben, bent u uiteraard welkom om deze aan ons te stellen!

Henk Schweitzer