Wat doen wij in groep 1-2?

De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. Het gaat hier om kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud. Hierdoor wordt het leren van en mét elkaar gestimuleerd. Er wordt in elke groep gewerkt volgens een dagritme. Dit bestaat uit:

De kring
Hierin komen diverse activiteiten aan de orde, zoals taal- en rekenactiviteiten en sociaal – emotionele ontwikkeling. De kringactiviteiten kunnen ook gebaseerd zijn op een bepaald thema. Dit kan een thema zijn, zoals geboorte, dierentuin of een thema rondom een periode in het jaar zoals de seizoenen of Pasen en kerst.

De werkles
De kleuters werken met een planbord. Hiermee kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten: de bouwhoek, huishoek, leeshoek, letterhoek, luisterhoek, computer, knutselen, kleien, tekenen, verven en werken met het ontwikkelingsmateriaal (puzzels, reken- en taalspelletjes, kleur- en vormspelletjes e.d.). Het planbord is een groot magneetbord waar plaatjes van de activiteiten uit de klas op staan. Onder de plaatjes staan hokjes die aanduiden hoeveel kinderen er per activiteit kunnen werken. Elk kind heeft zijn eigen magneetje met een afbeelding erop van bijvoorbeeld een auto, bloem, dier etc. De kinderen kunnen nu zelf kiezen wat ze willen doen tijdens een werkles en of er nog plek is bij de activiteit. Dit bevordert het zelfstandig werken.

We werken ook met verschillende expressie-activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats rondom het thema dat op dat moment aan de orde is. Met het maken van de keuze van een expressie – activiteit wordt rekening gehouden met het niveau van het kind en met een leerdoel uit onze jaarplanning.

De weektaak
De kinderen werken vanaf groep 2  met een weektaak. Hiermee willen we de kinderen stimuleren om te leren plannen en dus zelfstandig te werken. Dit doen wij om de kinderen in groep acht en verdere jaren voor te bereiden op hun huiswerkplanning. Ook willen wij de zelfstandigheid van de kleuters hiermee bevorderen. Op hun weektaak staan de werkjes die zij die week moeten maken. Je kunt hier denken aan letterwerkbladen, werkbladen rondom het thema en kastwerkjes.

De muziekles
De muziekles kan bestaan uit het aanleren van een nieuw liedje, een opzegversje, bewegen op muziek of een activiteit met muziekinstrumenten. Vaak ook weer rond het dan geldende thema.

Groepspresentatie
Elke klas heeft één keer per jaar de groepspresentatie. Hierin oefenen de kinderen toneelstukjes, leren liedjes, dansjes etc. Dit voeren ze met de hele klas op voor hun ouders en de andere groepen van de school.

Buitenspelen
Op de speelplaats spelen de kinderen met elkaar in de zandbak, met de fietsen, karren, stepjes en ander buitenspeelmateriaal. Tijdens het buitenspelen komen de sociaal – emotionele aspecten aan bod en wordt de ontwikkeling van de grove motoriek gestimuleerd.

Sociaal – emotionele ontwikkeling
Naast de leervakken is er op onze school aandacht voor de sociaal – emotionele vaardigheden. Met behulp van de methode “Vreedzame School” wordt ook in groep 1/ 2, aandacht besteed aan onderwerpen als vriendschap, verdriet, pesten, samen spelen etc.

Bewegingsonderwijs
De leerkrachten verzorgen zelf minimaal een keer per week een gymles, bewegen op muziek of een spelles in de speelzaal in het eigen gebouw. Wij werken volgens de methode “Bewegen in het speellokaal”. De gym- en spellessen worden vooral in circuitvorm aangeboden. Daarnaast verzorgen wij ook dansexpressielessen volgens de methode “Dansspetters”.

Schrijfdans
Kinderen willen schrijven, meedoen met de ‘grote mensenwereld’. Maar zowel mentaal als fysiek zijn zij vaak nog lang niet altijd toe aan deze ingewikkelde bezigheid. De methode ‘Pennenstreken’, bestaat daarom uit een uitgebreid pakket om het kind zowel fysiek als mentaal voor te bereiden op het echte schrijfwerk in groep 3.

CITO
De vakgebieden taal en rekenen worden op onze school bekeken door middel van het CITO-leerlingvolgsysteem. Hierin is de vooruitgang van het kind nauwkeurig te volgen. In groep 1 toetsen we in principe niet meer. In groep 2 wordt er twee keer per schooljaar getoetst op zowel Taal en Rekenen.