Onderwijs in groep 4

Taal
Met Taal werken we met de methode ‘Taal in Beeld’.

Spelling

Met Spelling werken we met de methode ‘Spelling in Beeld.

Rekenen
Met rekenen werken we met de methode ‘Wereld in getallen’. Hierin gaan we oefenen met getalbegrip, het leren van de basisvaardigheden zoals rekenen tot 100. Hierin merken we dat vooral de eraf sommen erg moeilijk zijn. We gaan tellen met sprongen en al een beetje werken met de liniaal. Ook wordt het leren van de tafels 1 t/m 5 en de tafel van 10 belangrijk. Het klokkijken wordt uitgebreid met halve uren en kwartieren.

Schrijven
De schrijfletters hebben we al in groep 3 geleerd, in groep 4 gaan we verder met de schrijfletters en gaan we leren aan elkaar te schrijven. Als we dat een beetje kunnen komen de hoofdletters er ook bij.

Verkeer
In groep 4 werken we met verkeer met de methode ‘Wijzer door het verkeer’.

Sociale- en emotionele ontwikkeling >> Vreedzame School
Met de methode ‘Vreedzame School’ werken we met de kinderen aan het samen leven en samen werken. Dit is erg belangrijk voor pedagogisch klimaat op school. Per jaar worden er schoolbreed 6 onderwerpen behandeld. Elk groep op zijn eigen niveau. Veel gebeurt in spelvorm, interactie met de leerlingen. De werkboekjes gaan mee naar huis; er staat ook een gedeelte voor ouders in.

Gymnastiek
We gymmen tweemaal per week. Eenmaal onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht. De andere les wordt door de vakleerkracht gegeven.

Dit doen we ook nog: • Zelfstandig werken/planbord • Tekenen • Werken op de computer • Muziek • Groepspresentatie • Bezoek aan de bibliotheek • Natuurlijk alle feesten • Huisje Boompje Beestje kijken