Heeft u uw kind al ingeschreven bij OBS De Kroosduiker?
Om mogelijke teleurstelling te voorkomen vragen we u om dit zo snel mogelijk te doen om zeker van inschrijving te zijn. We zijn nu namelijk al bezig met de indelingen voor het komend schooljaar.
Afgelopen schooljaar hadden we een groot aantal inschrijvingen en samen met uw aanmelding kunnen we rekening houden met het aantal groepen vanaf de zomervakantie. 

Inschrijving
Als u besluit uw kind in te schrijven op OBS De Kroosduiker dan dient u daartoe het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden via onze website of bij ons op school komen halen. Als we het getekende formulier hebben ontvangen, zenden wij u een inschrijvingsbevestiging. U ontvangt dan ook gelijk een inlogcode voor ons interne communicatiemiddel, digiDUIF. Via digiDUIF https://www.digiduif.nl/ ontvangt u de nieuwsbrieven en andere praktische informatie. Zo bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op school.

Bij inschrijving vanwege een verhuizing nemen we altijd eerst contact op met de vorige school. Zij geven ons informatie over de ontwikkeling, het gedrag en de resultaten van uw kind. Vervolgens wordt gekeken of wij de eventuele zorg kunnen bieden en wanneer de leerling kan gaan starten.

Wennen
Als het kind staat ingeschreven op onze school wordt er ongeveer zes weken voordat het kind vier wordt contact met u opgenomen door de leerkracht.  In overleg worden er twee tot drie wenafspraken gemaakt waarop uw kind een dag of dagdeel mee kan draaien in de groep. De dag na de vierde verjaardag is uw kind van harte welkom om alle dagen bij ons op school te komen. Soms is het verstandig in de beginperiode uw kind ‘s middags thuis te houden in verband met vermoeidheid. Dit kunt u doen totdat het kind vijf jaar oud is. Vanaf die leeftijd is het kind leerplichtig. In de praktijk zien we echter dat kinderen binnen afzienbare tijd hun draai helemaal hebben gevonden. Na ongeveer vier weken nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek, om samen uit te wisselen hoe de startfase van uw kind is verlopen.

In december en juli vindt er geen instroom plaats. Vanwege de rust voor het kind en de wenselijkheid van een aaneengesloten wenperiode is hiertoe besloten.