De Medezeggenschapsraad van de Kroosduiker bestaat uit:

Ouders: voorzitter Ingrid van Gelderen (Noord), Janneke Renz (Noord) Secretaris Margriet de Groot (Zuid) en Marijke Brinkman (Zuid)

Team: Mieke Marquerinck (Noord), Agnetha Brinks (Zuid) en Sabrina Sivro (Noord)

Klik hier voor het huishoudelijk reglement

Mail uw opmerkingen en suggesties aan: mr@obsdekroosduiker.nl