Breed Kindcentrum (BKC): samenwerking tussen OBS De Kroosduiker en Freekids

Freekids verzorgt de buitenschoolse opvang op locatie Noord. De mogelijkheid om kinderen van de locatie Zuid op te vangen is ook aanwezig, echter daar is nog geen behoefte aan.
Door een goede samenwerking met Freekids worden de kinderen opgevangen in dezelfde vertrouwde sfeer als op school. De activiteiten van Freekids sluiten inhoudelijk goed aan op het onderwijs van De Kroosduiker. Daarnaast zorgen we ervoor dat we op organisatorisch vlak goed samenwerken. En mocht een kind eens extra aandacht nodig hebben, dan weten de leerkrachten van De Kroosduiker en de pedagogisch medewerkers van FreeKids elkaar goed te vinden.

Activiteiten van FreeKids zijn leuk, avontuurlijk en verantwoord. Iedere dag weer is er volop aandacht voor creatieve vakken, muziek, sport en spelletjes. Heeft een kind een keer geen zin om mee te doen? Geen probleem. Even lekker chillen met een boekje op de bank kan natuurlijk ook.

Voor meer informatie over en de inschrijfmogelijkheden bij FreeKids kunt u ook terecht op www.freekids.nl