Schoolondersteuningsprofiel De Kroosduiker
In dit schoolondersteuningsprofiel geven we een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.

U kunt het Schoolondersteuningsprofiel hier lezen.