Onderwijs in groep 8

Taal
Met Taal werken we met de methode ‘Taal in Beeld’. Het leerlijnenoverzicht vindt u hier

Spelling

Met Spelling werken we met de methode ‘Spelling in Beeld. Het leerlijnenoverzicht vindt u hier

Rekenen
Met rekenen werken we met de methode ‘Wereld in getallen’. Het leerlijnenoverzicht vindt u hier

Begrijpend lezen
Met Begrijpend lezen werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Nieuwsbegrip XL’. Het leerlijnenoverzicht vindt u hier.

Engels
Vanaf groep 1 geven we het vak ‘Engels’. In de onderbouw gebruiken we de methode ‘Take it easy’. Vanaf groep 5 gebruiken we de methode ‘Hello world’

Schrijven
De schrijfletters zijn in groep 3 geleerd, Vanaf groep 4 besteden we aandacht om het handschrift te automatiseren met de methode Pennenstreken. 

Verkeer
In groep 6 werken we met verkeer met de methode ‘Wijzer door het verkeer’.

Sociale- en emotionele ontwikkeling >> Vreedzame School
Met de methode ‘Vreedzame School’ werken we met de kinderen aan het samen leven en samen werken. Dit is erg belangrijk voor pedagogisch klimaat op school. Per jaar worden er schoolbreed 6 onderwerpen behandeld. Elk groep op zijn eigen niveau. Veel gebeurt in spelvorm, interactie met de leerlingen. De werkboekjes gaan mee naar huis; er staat ook een gedeelte voor ouders in.

Gymnastiek
We gymmen tweemaal per week. Eenmaal onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht. De andere les wordt door de vakleerkracht gegeven.