“Vakgericht onderwijs op maat voor elk kind”

Elk kind is anders. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van elk individueel kind, heeft We hebben op De Kroosduiker gekozen voor een andere manier van onderwijs: “Vakgericht onderwijs op maat voor elk kind”. Dit lijkt een beetje op het middelbare schoolsysteem waarin wordt gewerkt met vakdocenten en een mentor.

In groep 1 t/m 3 maken de leerkrachten gebruik van hun expertise. Kinderen blijven dan in hun eigen veilige omgeving. 

Vanaf groep 4 werken we op De Kroosduiker met vakspecialisten, leerkrachten die uitblinken in hun vakgebied. Hierdoor kunnen de specialisten en de leerlingen dieper op de lesstof ingaan. Alle individuele begeleiding wordt gegeven door de groepsleerkracht of onderwijsassistent.

Er zijn twee vakspecialisten, waarvan er maximaal twee tegelijk instructie geven. Dit houdt in dat het zelfstandig werken altijd begeleid wordt door minimaal één specialist.

Instructies worden volgens een vast rooster gegeven door de  vakspecialist’. Kinderen die op dat moment géén instructie volgen, werken zelfstandig aan hun weektaak en/of verwerken de leerstof uit eerdere instructie. We werken er naartoe om kinderen zoveel als mogelijk op hun eigen niveau les te geven; uitdaging te bieden. 

Hoe ziet een schooldag eruit?
Om u een indruk te geven hoe een TOM-ochtend verloopt ziet u hieronder een voorbeeldrooster:

Alle groepen starten vanaf 8.30 – 9.00 uur met een Leesatelier.

Rekenen                                                      Spelling                                      Zelfstandig werken

09:00-09:30        Groep 6                             09:00-09:30    Groep 7                 5 en 8

09:30-10:00        Groep 7                             09:30-10:00    Groep 8                 5 en 6

10:00-10:30        PAUZE en Stamgroep

10:30-11:00        Groep 8                             10:30-11:00    Groep 5                 6 en 7

Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen over ons nieuwe concept? Neemt u gerust contact op met de directeur, Henk Schweitzer. Hij staat u graag te woord om uw vragen te beantwoorden. 

Zelfstandigheid
Op De Kroosduiker bieden wij kinderen mogelijkheden om zelfstandig oplossingen te vinden. Hiermee beginnen wij al in groep 1.

Ieder jaar breiden wij dit verder uit. Door zelfstandig werken leren kinderen:
• Zelf hun taken en tijd indelen
• Zelf beslissingen nemen
• Voldoening te krijgen over hun werk door zelf verantwoordelijk te zijn
• Elkaar helpen
• Alleen en samen naar oplossingen zoeken
De groepsleerkracht houdt door het zelfstandig werken van de leerlingen genoeg tijd over om kinderen te begeleiden die extra hulp nodig hebben.

Onze kinderen groeien op in een wereld waar internettoegang en digitale communicatiemiddelen een belangrijke rol spelen. Het onderwijs op De Kroosduiker stemmen wij hierop af. We beschikken over elf digiborden en in een aantal groepen werken we op tablets aan spelling, rekenen en taal.

Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen over ons nieuwe concept? Neemt u gerust contact op met de directeur, Henk Schweitzer. Hij staat u graag te woord om uw vragen te beantwoorden.