De school werkt graag samen met de ouders. De Ouderraad is hiervan een voorbeeld. 
Beide locaties hebben een ‘eigen’ Ouderraad. Deze organiseren diverse activiteiten, in overleg met de school. We denken daarbij o.a. aan:
♦ organiseren van diverse activiteiten
♦ versieren van de school voor de diverse feestdagen en activiteiten;
♦ beheren van de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage.
Daarnaast participeert de ouderraad in het verkeersbeleid van de omgeving.

Heeft u vragen of suggesties voor de ouderraad?
U kunt deze mailen naar: ouderraad-noord@obsdekroosduiker.nl

De leden van de ouderraad (OR) worden gekozen uit de ouders van de leerlingen van de school en bestaat uit maximaal 7 leden, waarbij een gelijkmatige vertegenwoordiging van de groepen wordt nagestreefd. Ook hebben maximaal twee leerkrachten zitting in de OR.

De huidige ouderraad van de Kroosduiker Noord wordt gevormd door de ouders Silvia Winterink (penningmeester), Mirjam van der Stelt (secretaris), Monique van den Bergh en Arno van den Broek (voorzitter). De school wordt vertegenwoordigd door de leerkrachten Linda van genderen en Wanda Mooijman.

Arno van den broek
voorzitter/ouder

Silvia Winterink
penningmeester/ouder

Linda van Genderen
leerkracht
Mirjam van der Stelt
secretaris/ouder

Monique van den Bergh
inkoop/ouder
 
Wanda Mooiman
leerkracht
 

Kan ik ook in de ouderraad plaatsnemen? In het infobulletin worden vacatures bekendgemaakt. Geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden. In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden nieuwe leden door de aanwezige ouders benoemd. Deze vergadering is openbaar en wordt vooraf aan ouders aangekondigd.

Jaarverslag 2011-2012