De school werkt graag samen met de ouders. De Ouderraad is hiervan een voorbeeld.
Beide locaties hebben een ‘eigen’ Ouderraad. Deze organiseren diverse activiteiten, in overleg met de school. We denken daarbij o.a. aan:
♦ organiseren van diverse activiteiten
♦ versieren van de school voor de diverse feestdagen en activiteiten;
♦ beheren van de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage.
Daarnaast participeert de ouderraad in het verkeersbeleid van de omgeving.

Samenstelling OR, locatie Zuid:
De ouderraad bestaat uit ouder-leden en één leerkracht.
Deze leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk alle groepen van de locatie en worden gekozen uit de ouders van de betreffende locatie. 

Ouderleden: Miranda Dresselhuizen; Chantal Merola; Mariska van Heemskerk en Wendy Brouwer (penningmeester). 
School: Marja van Drimmelen (leerkracht)