Onderwijs ánders georganiseerd

Kinderen zijn verschillend, hebben een verschillende onderwijsbehoefte. Dat is ons uitgangspunt. Om daar tegemoet aan te komen hebben wij ons onderwijs ánders georganiseerd. Vanaf groep 5 maken we onderscheid tussen stamgroepen en instructiegroepen.

Wat willen we bereiken?

  • Meer onderwijs op maat
  • Betrokkenheid van de kinderen vergroten bij het leren
  • Leerhouding van de kinderen verbeteren
  • Meer tijd creëren leerkrachten voor gesprekken met kinderen en instructie op maat
  • Meer variatie aan leervormen

Stamgroepen (jaargroep)
Kinderen zijn ingedeeld in een jaargroep, onder leiding van hun groepsleerkracht (mentor). Samen doen zij groepsactiviteiten, waaronder de Vreedzame School, gym en culturele uitstapjes/schoolreisje. 

Instructiegroepen (op niveau)
De instructies worden volgens een rooster gegeven. Gedurende de ochtend komen de groepen 5 t/m 8 aan de beurt voor twee instructiemomenten. Deze worden op van een bepaalde jaargroep gegeven. Kinderen uit andere jaargroepen, maar die ook op dát niveau werken, volgen deze instructie ook. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig werken aan hun weektaak. Andere leerkrachten begeleiden de kinderen hierbij en beantwoorden hulpvragen en houden toezicht op het rustig werken.