OBS de Kroosduiker: “Werkplezier, zelfvertrouwen en kwaliteit!”

Als team van de Kroosduiker stellen wij een hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij zetten ons in om de kinderen een optimale ontwikkeling op de Kroosduiker te laten doormaken. Respect, vertrouwen en normen en waarden zijn voor ons een belangrijke voorwaarde om een veilig (pedagogisch) klimaat te creëren. Een belangrijke basis om tot leren te komen. Het op school gebruikte programma ‘De Vreedzame School’ levert hieraan een bijdrage.

Door inhoud te geven aan ‘Opbrengstgericht werken’  werken we systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. Maar ook pedagogische doelen, als het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen en het vergroten van hun vaardigheden om samen te werken, kunnen we op deze manier bespreken.

We stellen doelen ten aanzien van de leerprestaties, richten het onderwijsprogramma en –proces daarop in. We meten de opbrengsten, analyseren en interpreteren de gegevens en stellen afhankelijk van de resultaten het onderwijsprogramma bij.