Vreedzame school

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom de Vreedzame School. Via deze pagina informeren wij u over het onderwerp van de lessen waar we op dit moment op school mee bezig zijn.
U kunt hier ook meer achtergrondinformatie vinden over de Vreedzame School.  

Onderstaand citaat van de site van De Vreedzame School geeft aan waarom onze school gekozen heeft om volgens de doelstellingen van De Vreedzame School te werken:

 “Onze samenleving is de afgelopen decennia in veel opzichten veranderd. Er is meer vrijheid en ruimte om eigen keuzes te maken. De keerzijde hiervan is dat er minder vanzelfsprekende regels en richtlijnen voor gedrag zijn. Dit uit zich in een toegenomen opvoedingsonzekerheid. Deze ontwikkeling gaat aan het onderwijs niet voorbij. Het primaire proces in scholen staat onder druk door ordeproblemen, toenemende gedragsproblemen, en soms een onveilige atmosfeer in en rond de school.”

De lessen rond ‘De Vreedzame School’ geven ons veel handvatten om een positieve bijdrage te leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De Vreedzame School is een programma dat zich richt op actief burgerschap en sociale integratie. In ieder blok wordt in alle groepen hetzelfde onderwerp behandeld. Het programma bestaat uit zes blokken, die ieder ongeveer zes weken duren:

1. Kennismaken, onze klas
2. Conflicten
3. Communicatie
4. Gevoelens
5. Mediatie
6. Anders en toch samen

www.devreedzameschool.nl.