Ziekmelding

Wanneer uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, vragen we u om ons hiervan telefonisch of schriftelijk van op de hoogte te stellen voor half negen.

Bij bezoek aan de huisarts of tandarts onder schooltijd willen wij graag, dat u uw kind
ophaalt van school, of een briefje meegeeft dat hij/zij zelf naar huis mag komen.