Schoolplan en jaarplan

Het schoolplan en het jaarplan zijn documenten die we op De Kroosduiker jaarlijks opstellen en die handig zijn voor ouders.

De communicatie vanuit de leerkrachten naar de ouders is consequent en duidelijk.

Ouder

bron: tevredenheidsonderzoek