De Kroosduiker is een TOM-school

Het leren bij ons op school gebeurt op allerlei manieren, binnen en buiten: met de hele groep, alleen of in kleine groepjes. Behalve de kennis die we de kinderen meegeven, vinden we het belangrijk te investeren in de talenten van onze kinderen en leerkrachten. Daarbij leren we samen kritisch nadenken over onze ontwikkeling en dilemma’s.

Team onderwijs op maat (TOM)

TOM is een Slimfit onderwijsconcept waarbij de rol van de leerling en die van de leerkracht anders is dan in het reguliere onderwijs. TOM haakt in op eigentijdse ontwikkelingen waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Onze schoolcultuur is een open cultuur. Een cultuur gericht op samenwerking, waarin een leerkracht niet werkzaam is op een eigen eilandje, maar veel breder dan dat.

Meer individuele aandacht door een geïnspireerd team

Vanuit het handelingsgericht werken (HGW) levert TOM onderwijs meer individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam. In de school draait het om het anders organiseren van het onderwijs en het afstemmen op de leerbehoeften van de leerlingen.

Wat heeft deze leerling, in deze groep, bij deze leerkracht nodig? Met daarbij: wat heeft de leerkracht nodig om de juiste zorg te kunnen bieden? Bij de inzet van het personeel kijken we naar andere rollen, mogelijkheden en kwaliteiten van alle mensen die er werken. Met ieders eigen kwalificaties en competenties.

Een leerkracht is naast een leerkracht die instructies geeft, een begeleider en een specialist (rekenen, taal, spelling, gedrag ) op zijn of haar terrein. TOM helpt ons om daar te komen.

Kortom, alles is er op gericht om de kinderen onderwijs op maat te bieden waarbij we uitgaan van de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de kinderen in een veilig klimaat.

TOM onderwijs bevalt ons erg goed, extra uitdaging voor de kinderen.

Ouder

bron: tevredenheidsonderzoek