Tussenschoolse opvang

Overblijven

De school moet tussenschoolse opvang (TSO) oftewel overblijven aanbieden. Scholen kiezen, met de medezeggenschapsraad, hoe het overblijven wordt georganiseerd. We hechten aan een veilige en rustige omgeving tijdens lunchtijd. Daarom is scholing voor vrijwillige overblijfmedewerkers en – coördinatoren verplicht. De kosten van het overblijven zijn voor de ouders. Op beide locaties is het mogelijk om over te blijven. Dat gebeurt onder toezicht van vaste ouders. De kinderen nemen zelf hun lunchpakket mee. Verdere informatie over de overblijf kunt u verkrijgen bij de overblijf coördinator Monique van den Bergh: tel: 06-44161790 of m.vandenbergh@zaanprimair.nl