De Kroosduiker is een vreedzame school

Op De Kroosduiker wordt gewerkt vanuit de ideeën en werkwijze van de Vreedzame School. De Vreedzame School neemt kinderen serieus. Het is een aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.

De klas en de school als oefenplaats

In het programma van de Vreedzame School krijgen kinderen taken en verantwoordelijkheden in de groep, in school, en in de omgeving van school. Ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze tijdens hun dagelijks bezigheden in de groep, maar ook in de leerlingenraad of onze Raad van Kinderen waarbij ze zich buigen over dilemma’s voor de toekomst. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Onze school is een gemeenschap waar iedereen welkom is

De Vreedzame school wil twee zaken combineren; een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap met een veilig pedagogisch klimaat. Onze school is een openbare school in een democratische samenleving. De kern van een democratie is de erkenning van verschillen. Een gemeenschap waarbij iedereen welkom is. De Vreedzame School wil kinderen al op jonge leeftijd leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die anders zijn dan wij?

Een leer- en leefgemeenschap waar kinderen gehoord en gezien worden

De Vreedzame School beschouwt de groep en de school als een leer- en leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om  ‘democratisch burger’ te zijn. Open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop. Ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen.’

Het belangrijkste voor mij is dat mijn kind iedere dag met plezier naar school gaat.

Ouder

bron: tevredenheidsonderzoek