De Kroosduiker is een openbare basisschool

Onze identiteit wordt bepaald door alle mensen die samen de school vormen en de democratische waarden die zij met elkaar delen. In onze ogen is identiteit geen kwestie van kiezen, maar van delen. De school is van ons allemaal.

Iedereen is anders, iedereen is welkom!

Onze school staat midden in een ‘democratische’ samenleving. Dit zien wij terug in de omgeving met al zijn verscheidenheid waarvan wij deel uit maken, in ons geval het dorp Westzaan. De kern van een democratie is de erkenning van verschillen. Een gemeenschap waarbij iedereen welkom is.

Als school willen wij duidelijk maken waar wij voor staan. Dit is zichtbaar in de keuzes die wij maken. In het programma van De Vreedzame School leren kinderen al op jonge leeftijd hoe je kunt omgaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict, zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die anders zijn dan wij?

Extra aandacht voor dialoog
De democratische waarden zoals die voor onze samenleving gelden zijn voor ons leidend. Vanuit onze democratische ‘roots’ hebben wij gekozen extra aandacht te besteden voor het onderwerp ‘dialoog’. Tijdens groepsgesprekken, de ouder-kind gesprekken en hoe je via ‘mediation’ vanuit de Vreedzame school samen pesten en conflicten terugdringt kunnen wij actief aandacht besteden aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Oefenplaats voor actief burgerschap en democratie
Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de groep, in school, en in de omgeving van school. Ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Dat leren ze tijdens hun dagelijks bezigheden in de groep, maar ook in de leerlingenraad of in onze Raad van Kinderen waarbij ze zich buigen over dilemma’s voor de toekomst. De school fungeert zo als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

‘Iedereen is welkom op onze openbare school.’