Onze missie: werkplezier, zelfvertrouwen en kwaliteit!

Als team van de Kroosduiker stellen wij een hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij zetten ons in om de kinderen een optimale ontwikkeling op de Kroosduiker te laten doormaken. Respect, vertrouwen en normen en waarden zijn voor ons belangrijke voorwaarden om een veilig (pedagogisch) klimaat te creëren. Een belangrijke basis om tot leren te komen. Het op school gebruikte programma ‘De Vreedzame School’ levert hieraan een bijdrage.

De volgende pijlers staan bij ons centraal:

Handelings- en opbrengstgericht werken

Door inhoud te geven aan ‘Handelingsgericht en opbrengstgericht werken’ werken we systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van het onderwijs. Maar ook pedagogische doelen, als het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen en het vergroten van hun vaardigheden om samen te werken, kunnen we op deze manier bespreken.
We stellen doelen ten aanzien van de leerprestaties, richten het onderwijsprogramma en proces daarop in.

We meten de opbrengsten, analyseren en interpreteren de gegevens en stellen afhankelijk van de resultaten het onderwijsprogramma bij.

De Kroosduiker wil een school zijn met een open sfeer

• Die kijkt naar de wereld waarin wij leven. In een steeds veranderende maatschappij proberen wij kinderen zelfstandig en weerbaar te maken en hen hierbij te leren dat niet alles vanzelf gaat.

• Waar kinderen en ouders zich veilig en gerespecteerd voelen.

• Die steeds bezig is om de kwaliteit van haar onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren.

• Waar met behulp van moderne methoden les wordt gegeven.

• Die veel aandacht geeft aan haar ‘zorgkinderen’.

• Waar leerkrachten belangrijker zijn dan methoden. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat lesmateriaal op een zinvolle wijze gehanteerd wordt.

• Waar leerkrachten zich (bij)scholen en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Uw kind sneller zelfstandig

Zelfstandig werken doet recht aan de mogelijkheden van elk kind. De school biedt de kinderen mogelijkheden om zelfstandig oplossingen te vinden. Dit proces start in groep 1 en wordt gedurende de gehele schooltijd uitgebreid. Door het zelfstandig werken houdt de leerkracht voldoende tijd over om individueel kinderen te begeleiden die extra hulp nodig hebben.

 

Individuele aandacht

We houden rekening houden met het individuele kind en zijn/haar capaciteiten.We geven onderwijs in groepsverband, waarbij we duidelijk erkennen dat ieder kind persoonlijke behoeften en mogelijkheden heeft. De organisatie van het onderwijs en de materiaalkeuze spelen hierbij een belangrijke rol. We streven de kinderen op hun eigen niveau en tempo te laten werken aan opdrachten en verliezen daarbij de kerndoelen niet uit het oog.