Onze missie: werkplezier, zelfvertrouwen en kwaliteit!

Als team van de Kroosduiker stellen wij een hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij zetten ons in om de kinderen een optimale ontwikkeling op de Kroosduiker te laten doormaken. Respect, vertrouwen en normen en waarden zijn voor ons belangrijke voorwaarden om een veilig (pedagogisch) klimaat te creëren. Een belangrijke basis om tot leren te komen.

Missie en visie

De Kroosduiker staat in het hart van Westzaan, biedt openbaar onderwijs en is onderdeel van ZaanPrimair. Wij zien dat onze samenleving snel verandert en staan voor grote uitdagingen. De natuur staat voorop en we zoeken naar duurzame oplossingen voor een groot aantal vraagstukken. Wij willen dat onze leerlingen de mogelijkheden zien om richting te geven aan een kansrijke toekomst.

Visie: De Kroosduiker is het centrum van ontwikkeling van een duurzame toekomst voor iedereen.

Missie: De Kroosduiker verbindt Westzaan om de uitdagingen in de toekomst aan te gaan.

In verbinding leren creëren
In verbinding, leren en creëren, staan centraal in het onderwijs op De Kroosduiker. Onze leerlingen staan in verbinding met zichzelf, de ander en de omgeving. Naast de cognitieve vaardigheden leren wij ook de praktische vaardigheden aan. Ons onderwijs is toekomstgericht en zoekt naar een balans tussen zelfontplooiing en presteren. Wij zien de negatieve effecten van onze prestatiemaatschappij. De Kroosduiker zoekt bij elke leerling naar de juiste balans tussen sociale, cognitieve en praktische vaardigheden. Zo krijgen wij goed in beeld waar het talent van elke leerling zit.

Identiteit van onze openbare school
Op De Kroosduiker werken we professioneel, met humor en vanuit verbondenheid. We hebben een positieve grondhouding en helpen iedereen die het nodig heeft. Ons team werkt samen met ouders, leerlingen en de omgeving en we verbeteren de kwaliteit door: een helder beeld van onze doelen te hebben, nieuwe ontwikkelingen uit te proberen en onze successen te vieren.

Tijdens onze overleggen wordt de kwaliteit van ons onderwijs besproken. We zien ontwikkeling als een continuproces en we werken cyclisch. In ons onderwijs zijn natuur, duurzaamheid, digitale vaardigheden en burgerschap ingebed.

We zijn trots op onze school en we kijken uit naar de toekomst.

 Elke dag werkt de De Kroosduiker aan:

  1. Het optimaliseren van het pedagogisch klimaat
  2. De kwaliteitsverbetering van ons onderwijs
  3. De aansluiting op de onderwijsbehoefte van elke leerling

 

Onderwijsconcept in visueel ontwerp