Onze missie: werkplezier, zelfvertrouwen en kwaliteit!

Als team van de Kroosduiker stellen wij een hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de kinderen. Wij zetten ons in om de kinderen een optimale ontwikkeling op de Kroosduiker te laten doormaken. Respect, vertrouwen en normen en waarden zijn voor ons belangrijke voorwaarden om een veilig (pedagogisch) klimaat te creëren. Een belangrijke basis om tot leren te komen.

Missie en visie

De Kroosduiker is een openbare school met twee locaties in Westzaan. Het dorp bestaat uit twee dorpskernen met daartussen een doorgaande weg. Met onze twee locaties in Noord en Zuid is openbaar onderwijs mogelijk voor alle kinderen uit Westzaan en directe omgeving.

Identiteit van onze openbare school

Op De Kroosduiker staan en gaan wij voor  thematisch, uitdagend  onderwijs van hoge kwaliteit. Ons onderwijs moet aansluiten bij wat de samenleving vraagt. De Kroosduiker is een school waar je:

 • Mag zijn wie je bent.
 • Elkaar ontmoet.
 • Respect hebt voor elkaar.
 • Oog hebt voor de leefomgeving.
 • Leert een dialoog te voeren.
 • Leert open en positief-kritisch te zijn naar jezelf en anderen.
 • Leert samen problemen oplossen.
 • Elkaar inspireert en stimuleert.
 • Je talenten benut.
 • Leert voor nu en morgen.

Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders
Wij willen dat kinderen en ouders zich op onze school veilig en gewaardeerd voelen. Ouders zijn voor ons partner en deskundig wat betreft hun kind. Wij werken samen met hen aan een optimale ontwikkeling van het kind vanuit wederzijds respect.

Onze belofte aan leerlingen en ouders.

Op De Kroosduiker:

 1. Voelen onze leerlingen en ouders zich welkom op school.
 2. We zien de leerling.
 3. Leer je je eigen talenten te ontdekken en die van anderen te zien.
 4. Is creatieve ruimte om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen.
 5. Groei je samen en ontdek je, vanuit je eigen kracht, de waarde van samen zijn en samenwerken.
 6. Bieden we veiligheid, stabiliteit en structuur vanuit onze openbare democratische identiteit.
 7. Werken wij samen met onze ouders om onze leerlingen succesvol voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs (VO) en later in de maatschappij zelfstandig kunnen deelnemen.
 8. Communiceren wij duidelijk.
 9. Bieden wij optimale ondersteuning.

Lees meer over:

 

Onderwijsconcept in visueel ontwerp