Ouderraad

De Kroosduiker heeft een groep actieve ouders die samen met het team leuke activiteiten voor de kinderen organiseert.

Schoolfeesten en sportactiviteiten

De OR is vooral bezig met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten op school. Denk aan Sinterklaas, schoolfeesten en sportactiviteiten zoals de Koningsspelen. De OR komt daarvoor regelmatig bij elkaar.

Rekening van de oudergelden

De ouders van de Kroosduiker beheren samen een eigen bankrekening voor de oudergelden. Samen met
de MR is de OR verantwoordelijk voor de besteding van de gelden. Aan het eind van elk schooljaar maakt de MR samen met de penningmeester een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit, dat in oktober met alle ouders gecommuniceerd wordt. Via deze rekening wordt de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreisjes geïnd.

De ouderbijdrage en de betaling van de schoolreis kunt u overmaken op de rekening van de oudergelden.

Vergeet niet de naam van uw kind(eren) en hun groep te vermelden!
De ouderbijdrage is €27,50 per jaar. Voor ouders die de bedragen niet ineens kunnen voldoen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen. De hoogte van het schoolreisbedrag wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de gekozen bestemming.

Zaan Primair doet jaarlijks de bovenschoolse controle.

Help mee!

De leden van de OR kunnen altijd hulp gebruiken bij de uitvoering van activiteiten.
Wanneer er hulp nodig is, kunt u dat lezen in de nieuwsbrief of in berichten via De Kroosduiker-app.