Verlof en verzuim

Het beleid ten aanzien van extra verlof is vanuit de overheid geregeld. Een verlofaanvraag dient altijd via het daarvoor bestemde formulier te worden aangevraagd. De formulieren zijn verkrijgbaar bij de leerkracht of u kunt het downloaden en uitprinten onder de knop: Verlofformulier. 
Ga geen verplichtingen aan voordat u toestemming heeft gekregen!

Schoolverzuim

Er bestaat leerplicht, dus is schoolverzuim alleen toegestaan als er sprake is van ziekte, of bijzondere omstandigheden. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad en kan bij gebleken onrechtmatig handelen van de ouder(s) leiden tot hoge boetes.

 

Aanvraag buitengewoon verlof

Een aanvraag buitengewoon verlof dient altijd tijdig te worden aangevraagd bij de directeur van de school. Hij is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Houdt u er daarom s.v.p. rekening mee dat uitsluitend onder voorwaarden toestemming kan worden verleend. Een formulier voor het aanvragen van verlof kan worden gedownload of afgehaald worden bij de directie van de school.

 

Voorwaarden

U moet rekening houden met de volgende voorwaarden. Vrijstelling tot en met tien schooldagen (per schooljaar) vraagt u aan bij de directeur van de school

  • vrijstelling voor meer dan tien schooldagen (per schooljaar) vraagt u aan bij afdeling Leerplicht
  • de aanvraag moet binnen een ‘redelijke’ termijn ingediend worden. Als dit niet mogelijk is, moet u aangeven waarom dit niet kon
  • u moet bewijsmiddelen meesturen

In het document ‘richtlijnen verlofaanvraag’  leest u alles over de regels en voorwaarden van extra verlof.