Kernwaarden

Verbonden
De Kroosduiker voelt zich verbonden met de samenleving en de natuur. Wij vinden het belangrijk om positief contact te hebben met onze leerlingen, ouders en met onze collega’s. Alleen samen kunnen we tot het beste resultaat komen.

Veerkrachtig
Onze leerlingen en collega’s nemen verantwoordelijkheid voor de taken die zij hebben in onze school. Wanneer we veerkracht en rust ervaren, neemt kans op succes toe. Alleen dan zijn we in staat om de uitdagingen in de toekomst aan te gaan.

Uitdagend
Elke dag worden onze leerlingen uitgedaagd om de volgende stap te nemen in hun ontwikkeling. Fouten maken hoort daarbij en onze leerkrachten weten dat! We nemen onze leerlingen aan de hand mee om vol zelfvertrouwen de uitdaging aan te gaan.

Duurzaam
Alles wat wij leren en creëren op De Kroosduiker borgen wij in onze organisatie. Wij analyseren onze resultaten en hebben daardoor een goed beeld van leerlingen en onze school. Daarnaast zijn we ook actief bezig om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Praktisch
Naast alle sociale en cognitieve vaardigheden worden ook praktische vaardigheden aangeleerd. De vraag naar ambachtslieden en technisch personeel neemt toe en dit biedt kansen voor onze leerling. Ons motto is daarom: “In verbinding leren creëren”.

Toekomstgericht
Momenteel staat onze samenleving voor een aantal grote uitdagingen. De Kroosduiker voelt de verantwoordelijkheid om op positieve wijze een bijdrage te leveren. Ook zien wij veel kansen en mogelijkheden voor elke leerling. Wij kijken uit naar de toekomst en we nemen onze ouders en onze omgeving hier graag in mee.