Klachtenregeling

Overal waar wordt gewerkt kunnen fouten worden gemaakt. Klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden doorgaans in goed onderling overleg tussen ouders, kinderen en groepsleerkrachten afgehandeld.

Klachten

Natuurlijk hopen we als school dat het nooit zover hoeft te komen dat u gebruik hoeft te maken van deze regeling. Wanneer u onvrede heeft over het één of ander dan verzoeken wij u dat als eerste aan te geven en te bespreken met de leerkracht van uw kind.

Wanneer u zorgen heeft over leervorderingen dan kunt u hiervoor ook terecht bij de Zorg coördinator Petra Zant op iedere locatie.

Gesprek met directeur
Als u ook na de gevoerde gesprekken geen oplossing heeft voor uw klachten en/of u vindt zich niet voldoende gehoord, dan kunt u ook nog in gesprek gaan met de directeur van de school, Patrick Kroon.

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken op de school van uw kind, of u krijgt te weinig reactie op uw vraag, dan kunt u zich  wenden tot de interne contactpersoon van de school.

De Zaan Primair scholengroep heeft een klachtenregeling. Hierin vindt u onder meer informatie over de wijze van het indienen van een klacht en de verdere procedure. Zaan Primair is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.

De interne contactpersoon van onze school is (voor ouders school): Marja van Drimmelen: 06-53775621

Gedrag- en omgangscode
Voor alle scholen geldt een gedragscode waarin staat beschreven hoe men (directie, medewerkers en leerlingen) met elkaar om hoort te gaan en aan welke gedragsregels men zich hoort te houden.