Schoolondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel geeft u een beeld van de mogelijkheden, grenzen en ambities die onze school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofielwordt een keer in de vier jaar vastgesteld.

Basisondersteuning en arrangementen

Uit het schoolondersteuningsprofiel blijkt of wij voldoen aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid.

Op basis van dit document kunnen wij een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het Samenwerkingsverband, het Speciaal Onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.