Wereld verkennen

Wij geven thematisch uitdagend onderwijs. Wij Leren onze talenten te ontwikkelen en die van anderen te zien.

Thematisch onderwijs

De wereld verkennen aan de hand van thema’s

Spel en thema’s in groep 1 t/m 3

In ons onderwijs aan jonge kinderen staat het SPEL centraal. Spelen is voor hun ontwikkeling heel erg belangrijk. Spelen is leren. Het spel is de taal van het jonge kind. Als spelend verkennen ze de wereld.

Een kleuter ontwikkelt zich van enkel kijken wat er gebeurt in de klas naar alleen spelen. Dit wordt meer en meer ‘naast’ een ander spelen om vervolgens tot samen spelen te komen. Uiteindelijk komt een kind tot rollenspel en het snappen van de spelregels tijdens een spel.

Voor ons is spel in de groepen 3 dan ook nog essentieel om de wereld om het kind heen te verkennen.

We werken in deze groepen met thema’s, zoals bouwen, beroepen, kunst en de seizoenen. Elk thema duurt een aantal weken. We openen ieder thema met een activiteit om de nieuwsgierigheid bij de kinderen te prikkelen. In de klas is een thematafel waarop u ziet wat de kinderen over het thema leren en in de hoeken herkent u het lopende thema. De taal- en rekenactiviteiten staan bij de kleuters ook in het teken van het thema. Dit is in de groepen 3 niet meer het geval.

Alles-in-1 in groep 4 t/m 8

De methode Alles-in-1 biedt de leerstof aan in thema’s. Binnen de thema’s worden leerstof en vaardigheden in betekenisvolle context aangeboden. Alle wereld oriënterende vakgebieden zijn hierin geïntegreerd. In ieder thema zit een enorme variëteit aan onderzoeksactiviteiten en doe-opdrachten. Per thema bereiden de leerkrachten de invulling met elkaar voor.

We werken in deze groepen onder andere aan thema’s als: Nederland, Grieken& Romeinen, voeding, vervoer, Afrika + Azië, energie en kunst.

Waarom is het zo belangrijk dat ook in de groep 4 t/m 8 in thema’s wordt gewerkt?

De wereld bestaat niet uit losse vakken, ons aanbod daarom ook niet. Door thematisch te werken leggen kinderen belangrijke dwarsverbanden, ook in hun hersenen!

De leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren. Hierdoor zijn ze betrokken en gemotiveerd, waardoor alle opbrengsten beter zijn.

Binnen de thema kunnen we goed differentiëren. Zo hoeft geen kind op zijn tenen te lopen of te weinig uitdaging te ervaren. Tevens kunnen we de inhoud afstemmen op de onderzoeksvragen van kinderen. We nemen hun vragen serieus waardoor ze zich breed kunnen ontwikkelen.